Oddělovač

Výhody bariérových plotů

Pro dočasné oplocení pozemku se používají různé druhy mobilních plotů. Je to například v případě nutnosti zabezpečení uskladněného materiálu na staveništích, zajištění bezpečnosti chodců při různých stavebních úpravách, výkopech, oprav potrubí ve městech a dalších akcích. Pro takové účely se používají bariérové ploty z jednotlivých polí, která se nasazují na mobilní sloupky. Výhodou je snadná manipulace, nízká hmotnost díky materiálu, kterým je většinou hliník.

Toto lehké bariérové oplocení má široké použití. Jeho variantou jsou i vysoké bariérové ploty používané na fotbalových stadionech k oddělení diváků od hrací plochy. Jejich pevnost zabraňuje vniknutí rozvášněných fanoušků na hrací plochu, a přitom nebrání výhledu diváků na dění na hřišti.

Bariérovými ploty jsou ohraničovány natrvalo i soukromé pozemky. Tím jsou ovšem myšleny pochopitelně jiné typy oplocení. Bariérovým plotem může být například drátěné pletivo buď pozinkované, nebo potažené umělou hmotou. Výhodou obou typů je dlouhá životnost. K dalším výhodám patří rychlá výstavba takového plotu. Stačí pouze zabetonovat ocelové sloupky v pravidelných vzdálenostech a mezi ně natáhnout pletivo.

Dalším typem jsou betonové panely, které jsou vyráběny v několika barevných odstínech a v různých povrchových úpravách.

Buď se jedná o hladký panel, nebo imitaci štípaného kamene, pálených cihel apod. Výhodou je jednak rychlost výstavby, kdy se jednotlivé panely zasouvají do drážek na pevně zabetonovaných sloupcích, a jednak vytvoření pocitu bezpečí a soukromí. Další výhodou je možnost výměny enormně poškozeného dílu a rovněž poměrně snadná demontáž takového bariérového plotu.

Nejmenší nároky na údržbu a přitom nejdelší životnost mají živé ploty, které mohou tvořit bariéru po obvodu celého pozemku, nebo oddělovat užitkovou zahradu od okrasné apod. Jedinou nutnou péčí o bariéru ze živého plotu je jeho stříhání a tvarování.