Oddělovač

O oplocení mluvíme hlavně v souvislosti s ohraničením pozemku. Pro každý pozemek se pochopitelně hodí jiný druh plotu. Například u průmyslových areálů, skladovacích prostor, vojenských či letištních ploch nebude zcela zřejmě nikdo očekávat dřevěný plaňkový plot. Zrovna tak k ohraničení soukromého pozemku by se asi málokomu líbila vysoká zeď a případně ještě nahoře natažený nebo do spirály stočený ostnatý drát.

To jsou právě ona specifika, která ctí účel plotu. Vedle těchto typických příkladů oplocení však také existují tzv. bariérové ploty. Již ze samotného názvu vyplývá, že se jedná o jakousi bariéru oddělující jeden prostor od druhého, nebo také dav lidí, pasoucí se zvířata apod. Bariérové ploty mohou být budovány napevno, nebo dočasně.

Dočasné oplocení

U dočasných bariérových plotů rozeznáváme několik typů. Odlišují se materiálem, ze kterého se zhotovují, rychlostí instalace, možností manipulace a dopravy a dalšími vlastnostmi. Bariérové ploty se tudíž mohou používat při nejrůznějších příležitostech. Většinou se jedná o jednorázové opatření, a proto se příliš nehledí na estetický vzhled. Platí to například při konání různých sportovních či kulturních akcí, kdy je třeba oddělit diváky od aktérů, ochránit dav například při automobilových či motocyklových závodech. 

Díky nedostatečnému bariérovému oplocení při těchto akcích dochází občas k ohrožení životů a zdraví diváků po nezvládnutí stroje závodníkem nebo vinou technické závady. Opačným případem jsou sportovní zápasy, jako například fotbal, nebo i koncerty populárních skupin, kdy je třeba chránit sportovce nebo muzikanty před rozvášněným davem.

K tomu slouží bariérové ploty, které jsou většinou z vysokých kovových mříží, které nebrání výhledu, ale brání vniknutí diváků na hrací plochu nebo na jeviště. To však není jediný důvod, proč se používají bariérové ploty. Může to být také nutnost oplotit dětská školní hřiště, zahrady mateřských škol apod., kdy bariérové ploty mají za účel především ochranu dětí. Bariéry se však mohou dělat i z živých plotů, které jsou bezúdržbové a k jejich vzhledu a tvarování je třeba pouze stříhání.